www.guiart.com

Products
Contact
Information
Companies
Virtual
Sculpture
Gallery
Reports
Feedback


Tuotteet
Yhteystiedot
Yhteistyö-
kumppanit
Virtuaali-
veistos-
galleria
Palaute

 

 

© 1999-2019 Guiart Oy

Virtual Sculpture Gallery
Virtuaaliveistosgalleria


Visit the Virtual Sculpture Gallery
Vierailu Virtuaaliveistosgalleriaan 

The Virtual Sculpture Gallery is located on an island in the
virtual sea. It is easy to get there. You may choose between
a boat, helicopter and a very fast transfer, which takes you
to the front door. Please check that your browser supports
VRML 2.

Virtuaaliveistosgalleria on rakennettu saarelle, joka on
virtuaalimeressä. Saarelle on helppo päästä. Valittavanasi
ovat laiva, helikopteri tai hyvin nopea siirto, jolla pääset
gallerian etuovelle. Ole hyvä ja tarkista, että selaimesi
ymmärtää VRML 2 -kieltä.

Instructions
Ohjeet

When your have entered the gallery remember:
Kun olet galleriassa, muista:

Follow the signs and click objects
Seuraa opasteita ja valitse (klikkaa)


PUSH is an active button
PUSH on aktiivinen painike


This map shows you the routes inside the gallery.
Click a sculpture when in gallery.
Tämä kartta osoittaa reitit gallerian sisällä.
Valitse (klikkaa) veistosta galleriassa ollessasi.

Gallery floor is active.
Click on the floor segments to change the view.
Gallerian lattia on aktiivinen.
Valitse (klikkaa) lattiaa näkymän vaihtamiseksi.

Please be patient.
The sculptures are rather large and require processing time.

Ole kärsivällinen.
Veistokset ovat isokokoisia ja vaativat käsittelyaikaa.

Tervetuloa
Welcome

Choose your vehicle,
valitse kulkuvälineesi
1
boat, laiva
2
helicopter, helikopteri
3
fast transfer, pikasiirto

Visit the NewCity and Panorama Gallery,
vieraile NewCityssä ja Panorama Galleryssä


Sculptor - Kuvanveistäjä

Sculptures - Veistokset

Henkinen näkökulma

Virtuaalinen kuvanveisto


 

Markku Metsamaki.
Copyright © 1997-2019 Markku Metsamaki and Guiart Oy. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or
registered trademarks of their respective companies or mark holders.